Social Media

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

O nas

Towarzystwo Ochrony Praw i Godności Dziecka "Wyspa" 

41-500 CHORZÓW,

ul. Styczyńskiego 13b

tel. 888 411 888

Planowane jest przeprowadzenie termomodernizacji (izolacja ścian fundamentowych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej) siedziby Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka WYSPA w Chorzowie wraz z przyłączeniem do sieci gazowej i wymianą źródła ciepła na kotły gazowe oraz montażem instalacji solarnej do podgrzewania c.w.u. Realizacja projektu przełoży się m.in. na zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych związanych z zaopatrzeniem obiektu w energię elektryczną. Montaż instalacji pozwoli na zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych związków i substancji, co wpłynie na lepszą jakość powietrza na terenie miasta oraz Subregionu Centralnego Woj. Śląskiego. Zwiększeniu ulegnie efektywność oraz niezależność energetyczna całego obiektu. W konsekwencji projekt zrealizuje kluczowe cele RPO, polityki regionalnej i krajowej w zakresie ochrony powietrza - podniesienie poziomu produkcji energii z OZE, poprawa efektywności energetycznej, rozwój energetyki prosumenckiej i ograniczenie niskiej emisji.


Realizacja projektu ma zapewnić dalsze działanie i rozwój TOPiGD "WYSPA". Zmodernizowana siedziba umożliwi realizację wielu projektów, nawet tych, które z uwagi na braki infrastrukturalne musiały zostać czasowo zawieszone. Długoletnie, bo 30 letnie dotychczasowe działanie pozwala sądzić, iż funkcjonowanie "WYSPY" będzie bez przeszkód trwać nadal. Realizacja zadania ma na celu ułatwienie działania Stowarzyszenia, a pozyskane dzięki oszczędności na stratach ciepła i dużego zużycia energii elektrycznej oszczędności będzie mógł przeznaczyć na realizację projektów społecznych.

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT

 

Wartość całkowita projektu : 952 436,44 zł
Dofinansowanie UE: 745 298,73 zł

 

Termomodernizacja siedziby Towarzystwa Ochrony Praw i Godności Dziecka "WYSPA"
w Chorzowie przy ul. Styczyńskiego 13b wraz z wymianą źródeł ciepła oraz montażem instalacji solarnej

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.